Kontakt

 
Pracownia Analiz Mikromacierzy
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
Tel.: +48 22 592 24 12
e-mail: corelab@ibb.waw.pl
 
 
  
 
Nasz Zespół:
dr hab. Marta Koblowska (Prymakowska-Bosak) – Kierownik  Pracowni
dr hab. Beata Burzyńska
dr Roksana Iwanicka-Nowicka
dr Monika Góra
dr Maciej Kotliński
dr Anna Fogtman
prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski