Dydaktyka

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk na prowadzone przez nas zajęcia:

Genomika i Transkryptomika

Biologia Systemów

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna